Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych.

Oświadczenie to powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.

Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

(art. 62 ust. 2 Ustawy o Policji – Dz. U. z 2011r., Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)

Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusze corocznie składają do dnia 31 marca wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie jest udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Szczecinie.

Link: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/108197/5choszczno.pdf

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie:

Pliki do pobrania

  • 01.08.2019 12:24
    (pdf 1.18 MB)

Metryczka

Data publikacji 03.06.2009
Data modyfikacji 05.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wielińska
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Wielińska Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Wielińska
do góry