Rzecznik Prasowy - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rzecznik Prasowy

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie

p.o. mł. asp. Inga Stawczyk

 

tel. (91) 432-68-11 , fax (91) 432-68-13
tel.kom. 667-094-086
mail: rzecznik.gryfino@sc.policja.gov.pl

 

Do zadań rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie należy:

1. wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej;

2. realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;

3. współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;

5. opracowywanie oraz uczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;

6. udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania zawarte we Wniosku o udostępnienie informacji publicznej;

7. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji 03.06.2009
Data modyfikacji 10.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wielińska
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Wielińska Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Kiernicki
do góry